Dakonderhoud Nederland

Privacybeleid voor dakonderhoudnederland.nl

  1. Inleiding

Welkom bij dakonderhoudnederland.nl (hierna te noemen “wij,” “ons,” “onze,” of “de Website”). Wij hechten veel waarde aan uw privacy en willen u graag informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en delen. Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid met betrekking tot uw privacy wanneer u onze website bezoekt.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie. Door gebruik te maken van de Website, stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

  1. Welke gegevens verzamelen wij?

2.1. Informatie die u verstrekt

Wanneer u onze website bezoekt, kunt u ervoor kiezen om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals:

2.2. Automatisch verzamelde informatie

Wij kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals:

  1. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Hoe delen wij uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden in de volgende situaties:

  1. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Wij bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

  1. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en bezwaar. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om deze rechten uit te oefenen.

  1. Contactgegevens

Als u vragen heeft over ons Privacybeleid of de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via: onze contactpagina

  1. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om onze praktijken en procedures te weerspiegelen. Eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid zullen op deze pagina worden geplaatst met vermelding van de datum van de laatste herziening.

Direct een gratis offerte ontvangen?

Ja! wij hebben een dakkekker beschikbaar in uw buurt!
Wilt u direct een GRATIS offerte aanvragen?
Wat kunt u van ons verwachten?